Institutional Learning Outcomes

Nā Hopena Aʻo Honua Kula

Hawaiʻi Community College has adopted new Institutional Learning Outcomes. Beginning in Fall 2017, the College has implemented assessment strategies for the ILOs below.

Na nā kānaka ʻimi naʻauao o ke Kauhale e:

 1. Communicate effectively in a variety of situations.
  • Hoʻokaʻaʻike pono i nā manawa like ʻole.
 2. Utilize critical thinking to solve problems and make informed decisions.
  • Noʻonoʻo loi ma ka huli ʻana i ka hāʻina a hoʻoholo manaʻo me ke naʻauao.
 3. Apply knowledge and skills to make contributions to community that are respectful of the indigenous people and culture of Hawaiʻi island, as well as other cultures of the world.
  • Kōkua i ke kaiaulu, me ka ʻike a me ka mākau, a me ka mahalo hoʻi i nā kānaka ʻōiwi a me nā moʻomeheu ʻōiwi o Hawaiʻi nei, a me nā moʻomeheu ʻē aʻe o ka honua.
 4. Utilize quality comprehensive services and resources in the on-going pursuit of educational and career excellence.
  • Kūlia i ka nuʻu ma ka ʻimi naʻauao a ma ka ʻoihana hoʻi ma o ka huli ʻana ma nā ʻoihana a me nā kumuwaiwai maikaʻi.
 5. Produce and perpetuate safe, healthy learning and professional environments that are respectful of social and individual diversity.
  • Hoʻopuka a hoʻomau i kekahi kaiapuni aʻo maluhia me ona kaiapuni ʻoihana e mahalo i ke kanaka a me ke kaiapili.
 6. Contribute to sustainable environmental practices for personal and community well-being.
  • Mālama i ke kaiapuni no ke ola pono ʻana o ke kanaka a me ke kaiaulu.

Institutional Learning Outcomes are achieved by our Kauhale of lifelong learners as a result of their experiences at the college. They state what our Kauhale of lifelong learners will be able to do based on their experiences at the College. The development, revision and assessment of institutional learning outcomes belong with the College Council.